La seguretat als parcs infantils - Juegoyjardin

ENVIAMENT GRATUÏT a partir de 300 € !

La seguretat als parcs infantils

Directrius de seguretat als parcs infantils

Hi ha normatives que regulen proporcionen una sèrie de directrius perquè els fabricants de parcs hagin de complir a l'hora de dissenyar i fabricar un parc infantil.

Aquestes normes especifiquen els requisits que protegiran el nen de danys que aquest no sigui capaç de preveure quan utilitzi el joc. Bàsicament tenim dos tipus de normatives, les que fan referència a parcs per a ús residencial o privat i les referides a parcs per a ús públic. Les homologacions per a ús privat s'especifiquen a la normativa EN71 i les d'ús públic s'especifiquen a EN1176.

El compliment d'aquestes homologacions assegura que el parc compleixi les mesures de seguretat següents:

- Evitar riscos de caigudes.

- Separació dels elements per evitar atrapaments de dits i mans.

- Evitar atrapament de cap.

- Evitar estrangulaments.

- Disseny estructural robust.

- Ús de materials resistents i duradors.

 - Alçada màxima dels esglaons d'accés al joc.

- Alçada màxima del joc en cas de caiguda.

- Baranes de seguretat a les plataformes i sortides dels tobogans.

- Ús de protectors a la cargoleria visible per evitar lesions.

- No utilització de components químics nocius per a lusuari, per a la fabricació de components.

Árees de seguretat en la instal·lacio de parcs infantils: 

Tots els parcs homologats especifiquen a la seva fitxa tècnica l'àrea de seguretat exigida al voltant del parc, on ha d'estar lliure d'elements o obstacles. És el que es coneix com “l'espai lliure de caiguda”. Respectar l'espai lliure de caiguda descrit al manual garantirà la seguretat de l'usuari davant de caigudes fortuïtes durant l'ús de l'equip. L'espai lliure de caiguda s'especifica a cada joc, i es calcula segons l'alçada màxima des d'on pugui caure l'usuari. Lespai lliure de caiguda normalment és de 1.5 a 2m al voltant de tot lequip.

Paviment:

El tipus de paviment a l'àrea de seguretat també està regulada per les normatives EN1176, en què especifica clarament que el parc s'ha d'instal·lar sobre una superfície tova ja sigui natural, sorra, gespa, etc. o mitjançant materials sintètics. Els gruixos de material tou estan determinats per l'alçada de caiguda lliure de cada equip.


Edats d'ús:

Les directrius descrites anteriorment també determinen l'edat d'ús de cada joc en funció de la facilitat d'accés o de pujar-hi. Així trobem dos grans grups de jocs:

Grup d'edat a partir de 3 anys, que incorporen rampes o accessos difícils per evitar la pujada de menors de 3 anys.

Els parcs per a totes les edats, incloent-hi els menors de 3 anys, on és més fàcil l'accés, mitjançant escales i rampes amb poca inclinació.

A Juegoyjardin hem d'estar al dia de totes les normes de seguretat dels parcs infantils, per la qual cosa hem volgut transmetre-ho al nostre article. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la nostra botiga de parcs infantils.


seguridad en los parques infantiles