ENVIAMENT GRATUÏT a partir de 300 € !

Què diu la normativa de manteniment de parcs infantils?

La normativa de manteniment de parcs infantils varia segons el país o regió on es trobin els parcs, per la qual cosa és important verificar la legislació local aplicable. Tot i així, a continuació es presenten algunes directrius comunes que es poden trobar en moltes regulacions.

  1. Inspecció i manteniment regular: La majoria de les normatives estableixen que els parcs infantils han de ser inspeccionats i mantinguts regularment per personal capacitat per garantir la seguretat dels infants.

  2. Eliminació de perills: La normativa ha d'establir les mesures per eliminar els perills dels parcs infantils i l'obligació de reparar o reemplaçar les peces fetes malbé o trencades.

  3. Superfícies segures: Les normatives acostumen a especificar la necessitat de mantenir les superfícies del parc infantil en condicions segures i lliures d'obstacles o materials perillosos.

  4. Equipament segur: Els equips de joc han de ser segurs i complir les normes i les regulacions aplicables.

  5. Senyalització: La normativa pot exigir que els parcs infantils tinguin senyalització clara que indiqui l'edat adequada per a cada equip i els riscos potencials.

  6. Supervisió adequada: Els pares i els cuidadors han de supervisar els nens mentre juguen als parcs infantils per garantir-ne la seguretat.

És important destacar que aquestes són només algunes de les directrius comunes i que la normativa completa pot contenir moltes més disposicions i regulacions específiques per garantir la seguretat dels infants.

Per què és important el manteniment de parcs infantils?

El manteniment dels parcs infantils és important per diverses raons, entre les quals:

  1. Seguretat dels infants: El manteniment regular dels parcs infantils pot ajudar a garantir que els equips de joc i les àrees de joc estiguen en bon estat i lliures de perills. Els parcs infantils que no es mantenen adequadament poden presentar perills per als nens, cosa que pot provocar lesions greus.

  2. Responsabilitat legal: Els propietaris i operadors de parcs infantils poden ser considerats responsables si un nen resulta ferit degut a un equip malmès o mal mantingut. Per tant, el manteniment regular és una manera important de complir l'obligació legal de proporcionar un entorn segur per als nens.

  3. Augment de la vida útil: El manteniment regular també pot ajudar a perllongar la vida útil dels equips de joc i les àrees de joc, cosa que pot estalviar diners a llarg termini. En mantenir els parcs infantils en bon estat, és possible evitar reparacions costoses o haver de reemplaçar els equips de joc amb freqüència.

  4. Promoció de l'activitat física: Els parcs infantils són llocs importants perquè els infants puguin fer exercici i jugar a l'aire lliure. En mantenir els equips de joc en bon estat, es pot fomentar lactivitat física i la diversió per als nens.

Cada quant cal fer un manteniment als parcs infantils?

La freqüència del manteniment dels parcs infantils varia segons la normativa local aplicable i les condicions específiques del parc. Tot i això, es recomana realitzar inspeccions de seguretat i manteniment als parcs infantils almenys una vegada al mes.

Durant aquestes inspeccions, cal comprovar els equips de joc i les superfícies de joc per detectar qualsevol dany, desgast o condicions perilloses. Si es detecta algun problema, cal prendre mesures immediates per reparar o reemplaçar els equips danyats o perillosos.

A més, es recomana fer inspeccions més detallades cada sis mesos o una vegada a l'any. Aquestes inspeccions han de ser realitzades per personal capacitat i poden incloure proves d'impacte a les superfícies de joc, proves de càrrega als equips de joc i la revisió dels sistemes d'ancoratge i subjecció.

És important tenir en compte que la freqüència del manteniment també pot dependre del clima i les condicions ambientals. Per exemple, si un parc infantil està ubicat en una zona amb molta pluja o neu, és possible que hagueu de rebre inspeccions i manteniment més freqüents per garantir la seguretat dels nens. En qualsevol cas, és essencial seguir les normes i regulacions locals aplicables i realitzar inspeccions i manteniment regulars per garantir la seguretat dels infants als parcs infantils.

Per a més informació podeu consultar amb la nostra botiga de parcs infantils per a jardí de Juegoyjardin .